BOLT

WÜRTZ ÁDÁM JR.

A LÁTÓMEZŐDÖN KÍVÜL

KÉPZŐMŰVÉSZETI ALBUM

és életrajz

Amilyen viharosan alakult Würtz Ádám Jr. élete, olyan következetes fejlődés figyelhető meg művészi ábrázolásmódjában. Mindkettőt ugyanaz
a két dolog vezérli: a szabadságvágy és a perfekcionizmus.

A zseniális apa ragyogásából való kitörés küzdelme, a saját út keresése veszélyes szakadékok, felkorbácsolódott hullámok felé vezeti életpályáját.

A végzetes zuhanást elkerüli, nyughatatlan természete megszelídül, a mesterség iránti alázata erősödik. E különös kevercsből olyan alkotások születnek, amik változatosságban, formagazdagságban, ihletettségben idézik a művész háborgó lelkét, de felszínre engedik kíváncsi gyermeki énjét is. Szétszedni és újra összerakni. Würtz Ádám Jr. képei egyenként is ámulatba ejtőek, az album lapjait végigpergetve pedig egy kedves, ám szorongó, nagyvonalú, de rögeszmésen aprólékos művész világa tárul fel
a néző előtt.

 

A Würtz Ádám Jr. több, mint negyven éves pályafutását összefoglaló könyv nem csak a szemnek gyönyörűség.

A hetvenes, nyolcvanas évek kalandos történetei olyan életutat tárnak elénk, amilyenről az egyszerű halandó jobbára csak álmodozhat.

Hogyan jut ki a katonaidejét töltő, lázadó fiatal a pszichiátria zárt osztályán keresztül az Egyesült Államokba, hogy John Lennon halálának első évfordulóján gyertyát gyújthasson a Dakota ház előtt?

A Szász Endre Rolls Royce-ában tett próbaút, vagy a Maharishi Jógival való találkozás volt nagyobb hatással az életére?

Képzőművésznek lenni a 80-as évek Magyarországán vagy kirakatokat rendezni San Franciscoban?

New York, Brüsszel vagy Budapest? Vagy mindenhol?

 

Würtz Ádám Jr. albumát lapozgatva megértjük Benoit Mandelbrot híres gondolatát:

 

"Egyszerű szabályokból, ha vég nélkül ismételjük őket, kifogyhatatlan csodák virágoznak ki."

 

Ezt a virágzást fogja csodálni mindenki, akinek az album a birtokába kerül.

Ott a helye minden szabadságszerető, képzőművészet iránt fogékony olvasó könyvespolcán!